Aktualności

Styczeń 20, 2016

KOMUNIKAT

Witam

Kronika Związkowa nr 004_2574/2016

a w niej :

 • Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 14 stycznia 2016 r.
  w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych autorstwa partii Nowoczesna.
 • Program ,,Rodzina 500+” – najważniejsze założenia
 • Naciski OPZZ przyniosły efekt! Klauzule społeczne w nowelizacji Prawa zamówień publicznych mają zostać wzmocnione!
 • Partia Zieloni w OPZZ
Styczeń 19, 2016

Newsletter OPZZ

Program ,,Rodzina 500+” – najważniejsze założenia

W związku z licznymi pytaniami od organizacji członkowskich OPZZ dotyczącymi rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Programu ,,Rodzina 500 +”, OPZZ przekazuje najważniejsze informacje o projekcie.

przeczytaj

 

Rafalska: 500+ zwiększy liczbę dzieci i ślubów

Elżbieta Rafalska: Jeśli Polacy stwierdzą, że najbogatsi nie powinni otrzymywać świadczenia, zastanowimy się nad tym.

przeczytaj

Rządowy projekt 500+ droższy o 1,3 mld zł niż pierwotna propozycja PiS

Przedstawiony przez rząd projekt programu Rodzina 500+ będzie kosztował finanse publiczne o 1,3 mld zł więcej niż kosztowałaby realizacja przedwyborczych propozycji PiS; może też mieć negatywny wpływ na poziom zatrudnienia rodziców – wskazuje Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

przeczytaj

Co z czternastką w KW, będzie wypłacana w ratach?

Zapewne zarząd Kompanii Węglowej czekają negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczącymi wypłaty czternastej pensji, jeśli byłaby konieczność wypłacenia jej w ratach.

przeczytaj

Projekt Nowoczesnej ws. związków zawodowych skazany na porażkę?

Nie tylko związkowcy są przeciwko propozycji Nowoczesnej. Pomysłu ograniczenia przywilejów związkowych z entuzjazmem nie przyjęły nawet organizacje pracodawców. Projekt i tak nie ma większych szans. – Jest tak sprzeczny z naszymi programowymi założeniami, że można go wręcz uznać za prowokację – mówi Janusz Śniadek, poseł PiS.

przeczytaj

Praca na czarno: Dlaczego Polacy pracują bez umowy?

 

Mogłoby się wydawać, że głównym powodem dla którego Polacy decydują się na pracę na czarno jest możliwość zarobienia większych pieniędzy – nieopodatkowanych, nieoskładkowanych. Jak się okazuje, nie jest to najważniejszą przyczyną podejmowania pracy bez umowy.

przeczytaj

 

Za mało praktyk i stażów. Biznes powinien wspierać szkoły zawodowe

Niewłaściwe przygotowanie zawodowe, tzn. takie, które nie odpowiada na konkretne potrzeby pracodawców – to problem większości młodych ludzi – wynika z  badania „Potrzeby i bariery w rozwoju zawodowym uczniów szkół zawodowych i technicznych”.

przeczytaj

Styczeń 13, 2016

Newsletter OPZZ

Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP

12 stycznia przewodnicząca Taranowska i przewodniczący Guz wzięli udział w wysłuchaniu publicznym prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z FUS. OPZZ popiera postulat powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Niezbędne jest jednak uzupełnienie projektu o dodatkową możliwość przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy.

Posłuchaj wystąpienia Wiesławy Taranowskiej i Jana Guza

 

„My, jako związki zawodowe, potrafimy wychodzić na ulice w obronie praw pracowniczych”

– Uważam, że dobrego pracownika będzie broniła jego fachowość i on wszędzie znajdzie pracę (…). Nie sądzę, aby były takie sytuacje, aby ktoś zwalniał dobrych dziennikarzy – mówił w „Popołudniu RDC” Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

Przeczytaj

OPZZ apeluje o uwzględnienie stażu pracy przy prawie do emerytury

Mamy nadzieję, że do projektu prezydenckiej ustawy emerytalnej będzie dodatkowo wprowadzone kryterium stażu pracy – mówiła Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ

Przeczytaj

Spotkanie z kierownictwem ZZ „Budowlani”

W dniu 12 stycznia br. w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” odbyło się spotkanie kierownictwa tego Związku z Janem Guzem przewodniczącym OPZZ, wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego i Januszem Gołąbem dyrektorem Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Biura OPZZ, sekretarzem Prezydium Rady Dialogu Społecznego (OPZZ).

Przeczytaj

,,Petycja lekowa” OPZZ doceniona w Senacie

12 stycznia 2016r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji po raz kolejny zajęła się rozpatrzeniem Petycji OPZZ dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych.

Przeczytaj

NOWA STAWKA KALKULACYJNA 15,62 ZŁ/GODZINĘ

Największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 porozumienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce. Porozumienie wsparły inne organizacje zawodowe i gospodarcze związane z budownictwem a także Państwowa Inspekcja Pracy.

Przeczytaj

I posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich

W CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu reprezentującego w nim OPZZ – Stanisław Janas, przewodniczący Rady OPZZ Branży „Metalowcy” i Bartłomiej Kubiaczyk z Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ.

Przeczytaj

Spotkanie w Madrycie

12 stycznia, w Madrycie odbywa się spotkanie w ramach realizowanego przez OPZZ projektu „Equality in Mobility – responsible movement of workers in EU” (Równość w Mobilności – odpowiedzialny przepływ pracowników w UE) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ
(22) 551 55 04

Styczeń 11, 2016

Newsletter OPZZ

Newsletter OPZZ – Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

11.01.2016 r.

 

Jaka przyszłość dialogu społecznego?

OPZZ jako partner społeczny otrzymał do zaopiniowania projekty ustaw nowelizujące ustawy o służbie cywilnej i systemie oświaty. Obie nowelizacje wprowadzają wiele głębokich i kontrowersyjnych zmian, które dzielą polskie społeczeństwo. Niestety niedotrzymywanie terminów procedowania uniemożliwił skuteczne zebranie opinii i wydania stanowiska przez OPZZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że niedotrzymanie terminów konsultacji jest złamaniem art. 34 regulaminu Sejmu RP.

Przeczytaj

W KPRM o opodatkowaniu wielkopowierzchniowego handlu

8 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się debata o opodatkowaniu wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Brali w niej udział przedstawiciele rządu, w tym premier Beata Szydło, wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Paweł Szałamacha i Henryk Kowalczyk.

Przeczytaj

Związek Zawodowy Górników w Polsce – organizacja członkowska OPZZ – proponuje zmiany w zasadach przyznawania deputatu węglowego.

Związek Zawodowy Górników w Polsce – organizacja członkowska OPZZ – proponuje zmiany w zasadach przyznawania deputatu węglowego.

Przeczytaj

Spotkanie ze związkowcami w Tychach

8 grudnia Jan Guz, przewodniczący OPZZ spotkał się ze związkowcami z Fiat Auto Poland w Tychach.

Przeczytaj

OPZZ o uprawnieniach do bezpłatnych leków dla osób 75 +

OPZZ przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię do jednego z istotniejszych projektów rządowych, zapowiadanych jako jeden z priorytetów rządu Premier Beaty Szydło, dającym uprawnienia do bezpłatnych leków i innych wyrobów medycznych dla osób powyżej 75 roku życia.

Przeczytaj

Biuro Prasowe OPZZ

(22) 551 55 04

Styczeń 5, 2016

KOMUNIKAT

Kronika związkowa nr 001_2571/2016

a w niej :

 • Ostatnie posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ w 2015 roku
 • OPZZ o prezydenckim projekcie ustawy, przywracającym wiek emerytalny
 • OPZZ i Razem: RAZEM O GODNĄ PRACĘ!
Styczeń 4, 2016

KOMUNIKAT

Ogłoszenie sporu zbiorowego jaki od dnia 21.12.2015r istnieje w Saint-Gobain Innovative Materials oddział Sekurit Transport Division w Żarach. W sporze wspólnie udział biorą dwa związki zawodowe, które wybrały wspólną reprezentację na etap rokowań.

Grudzień 15, 2015

KOMUNIKAT

Kronika związkowa nr 080_2569/2015 a w niej :

 • Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Jan Guz zwraca się do premier Beaty Szydło
 • Rada OPZZ
 • Marek Błaszczyk pełniącym obowiązki przewodniczącego Rady OPPZ woj. łódzkiego
Listopad 20, 2015

KOMUNIKAT

z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

z dnia 20.11.2015 r.

 

Dnia 20.11.2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce z powodu złożonej rezygnacji, odwołało Kolegę Włodzimierza Józwiaka z funkcji Przewodniczącego Federacji.

Listopad 20, 2015

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

z dnia 20.11.2015 r.

Dnia 20.11.2015 roku, w związku z odwołaniem Kol. Włodzimierza Józwiaka z funkcji Przewodniczącego Federacji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Federacji, Rada Federacji powierzyła Kol. Aleksandrze Gac – Wiceprzewodniczącej Federacji:

1)    Kierowanie działalnością Prezydium Rady Federacji,

2)    Kierowanie działalnością Biura Federacji.

Rada Federacji uprawniła również Kol. Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji do zwoływania posiedzeń organów statutowych Federacji, w tym zawiadamiania Członków Federacji o tych posiedzeniach.

 

Rada Federacji wyznaczyła również Kol. Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji do wykonywania za Federację Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.