Aktualności

Maj 7, 2015

KOMUNIKAT

Biuro Federacji informuje że w dniach 08-15. 05.2015r Przewodniczący Federacji będzie przebywał na urlopie. Pełnienie obowiązków zostało powierzone Kol. Bogdanowi Smołucha tel. 603958243 Wiceprzewodniczącemu Federacji zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Federacji Nr 3/2015r.

Maj 7, 2015

Od 1 maja można ponownie przeliczyć kapitał początkowy!

Osoby, które rozpoczęły pracę przed reformą systemu emerytalnego w 1999 r. mogą od 1 maja wnioskować o ponowne przeliczenie kapitału początkowego z uwzględnieniem całego okresu nauki w szkole wyższej oraz okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresów niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem. Od tego momentu okresy te, przebyte przed 1999 r., traktowane są jako okresy składkowe.

Jeśli chodzi o okresy niewykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do 4 lat, do kapitału początkowego zostanie zaliczony okres do 3 lat za każde dziecko (nie więcej, niż łącznie do 6 lat). Okres składkowy może być zwiększony o 3 lata jeśli z tytułu opieki nad dzieckiem przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o przeliczenie kapitału początkowego mogą złożyć osoby, które pobierają już świadczenie emerytalne obliczone z uwzględnieniem kapitału początkowego oraz osoby, które mają ustalony kapitał początkowy ale kontynuują aktywność zawodową.

Opracowanie: dr Katarzyna Tuszyńska