Aktualności

Listopad 20, 2015

KOMUNIKAT

z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

z dnia 20.11.2015 r.

 

Dnia 20.11.2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce z powodu złożonej rezygnacji, odwołało Kolegę Włodzimierza Józwiaka z funkcji Przewodniczącego Federacji.

Listopad 20, 2015

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Federacji Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

z dnia 20.11.2015 r.

Dnia 20.11.2015 roku, w związku z odwołaniem Kol. Włodzimierza Józwiaka z funkcji Przewodniczącego Federacji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Federacji, Rada Federacji powierzyła Kol. Aleksandrze Gac – Wiceprzewodniczącej Federacji:

1)    Kierowanie działalnością Prezydium Rady Federacji,

2)    Kierowanie działalnością Biura Federacji.

Rada Federacji uprawniła również Kol. Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji do zwoływania posiedzeń organów statutowych Federacji, w tym zawiadamiania Członków Federacji o tych posiedzeniach.

 

Rada Federacji wyznaczyła również Kol. Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji do wykonywania za Federację Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Listopad 13, 2015

KONDOLENCJE

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
Koledze Krzysztofowi Mańkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
w związku ze śmiercią Żony
składa Federacja.

Listopad 9, 2015

KOMUNIKAT

W związki z urlopem Przewodniczącego Federacji Włodzimierza Józwiaka

W dniach 9-13 listopada zastępuje go Wiceprzewodniczący Federacji.

 

Bogdan  Smołucha

 

Telefon kontaktowy Wiceprzewodniczącego: 603958243.

Październik 27, 2015

Newsletter OPZZ

Newsletter OPZZ – Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

27.10.2015 r.

Wybory 2015. Wyniki wyborów podane przez PKW

 

Oficjalne wyniki wyborów podane przez PKW: PiS – 37,58 proc., PO – 24,09 proc., Kukiz ’15 – 8,81 proc., Zjednoczona Lewica – 7,55 proc., Nowoczesna – 7,60 proc., PSL – 5,13 proc., KORWiN – 4,76 proc. Razem – 3,62 proc..

 

przeczytaj

 

Naimski, PiS: na decyzje ws. energetyki i górnictwa trzeba trochę poczekać

 

Połączenie firm energetycznych i górniczych to jest element programu, który rozważamy. Wszelkie decyzje w sprawie górnictwa będziemy podejmować po szczegółowym zapoznaniu się ze stanem rzeczy.

 

przeczytaj

 

Podsumowanie wydarzeń związanych z podwyżkami dla pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1400) zaczęło obowiązywać z dniem 16 września 2015r. tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia, pozostałe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

przeczytaj

Sprzeciw OPZZ wobec łamania konsultacji społecznych ws. płac dla pielęgniarek i położnych

6 października 2015r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się tekst projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

przeczytaj

Przewodniczący OPZZ pyta Ministra Zdrowia: dlaczego dyskryminuje związki zawodowe ?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1400) oraz przekazaniem do konsultacji społecznych nowelizacji ww. rozporządzenia, z rażącym naruszeniem prawa, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, w imieniu ruchu branżowego ochrony zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wystosował pismo do Ministra Zdrowia Pana Mariana Zembali o podanie przyczyn wydania regulacji rażąco dyskryminujących organizacje związkowe.

przeczytaj

OPZZ apeluje do Prezydenta RP o podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Przewodniczący OPZZ Jan Guz wystosował do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy pismo wyrażające pozytywną opinię i poparcie dla uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zwracając się z apelem o podpisanie ww. ustawy.

przeczytaj

Senat pozytywnie o ,,Petycji lekowej” OPZZ

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w październiku br. na ostatnim posiedzeniu Senatu RP rozpatrywała Petycję autorstwa OPZZ, dotyczącą uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych.

przeczytaj

O przyszłości ochrony zdrowia na XI Forum Rynku Zdrowia

W dniach 22 – 23 października 2015 r. w Warszawie miało miejsce XI Forum Rynku Zdrowia. W Forum brały przedstawicielki OPZZ reprezentując naszą organizację: wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska, przewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i przewodnicząca branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” Urszula Michalska oraz Renata Górna, radca OPZZ.

przeczytaj

Wzmacniamy pozycję pracowników w spółkach Skarbu Państwa

 

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) – organ pomocniczy ministra gospodarki – przyjął na ostatnim posiedzeniu rekomendacje działającej w ramach tego Zespołu Grupy Roboczej ds. monitorowania trendów CSR. Przez 8 miesięcy członkowie Grupy, w tym przedstawiciele OPZZ z Zespołu Polityki Gospodarczej, pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, których adresatem jest minister finansów. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się przyjąć szereg interesujących rozwiązań wzmacniających pozycję pracowników, w tym wpracować istotną dla pracujących rekomendację, która wprowadza obowiązek raportowania danych pozafinansowych przez cześć spółek Skarbu Państwa.

 

przeczytaj

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

(22) 551 55 04

Październik 21, 2015

KOMUNIKAT

Kronika związkowa nr 073_2562/2015

a w niej :

  • Szacunku i godnej pensji! Jan Guz wspiera strajkujących w szpitalu w Jeleniej Górze
  • Nauczycielski Dzień Protestu
  • Debata z Prezydentem o przyszłości ochrony zdrowia
  • Pikieta Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
Październik 19, 2015

Newsletter OPZZ

Newsletter OPZZ – Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

19.10.2015 r.

 

Zjednoczona Lewica przeciwko „śmieciówkom”. Aprobata OPZZ

 

Jan Guz, przewodniczący OPZZ:

– Związkowcy chcą Polski dialogu, rozwoju i z równym podziałem dochodu narodowego.

Jan Guz opowiada się przeciwko tak zwanym umowom „śmieciowym”, ale nie zgadza się na zastąpienie umów o pracę kontraktami. Według niego wprowadzenie kontraktów byłoby „dalszym uśmieciowieniem rynku pracy”.

przeczytaj

 

Wiceprzewodniczący OPZZ o „Związkach z pieniędzmi”

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ:

– Ledwie pani premier ogłosiła antyzwiązkową krucjatę, część mediów przyjęła krytyczną postawę wobec związków zawodowych. Lektura artykułu „Związki z pieniędzmi” opublikowanego w 197. numerze państwa gazety napawa mnie głębokim smutkiem i niepokojem.

przeczytaj

 

Debata z Prezydentem o przyszłości ochrony zdrowia. Głos OPZZ

16 października 2015r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno – doradczego powołanego przy Prezydencie RP.   Przedstawicielka OPZZ zabierając głos w dyskusji przedstawiła najistotniejsze elementy obecnej diagnozy z punktu widzenia pacjenta jak i pracownika ochrony zdrowia, podkreślając reprezentację wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia zrzeszonych w OPZZ.

przeczytaj

 

Pikieta ZZ Inspekcji Transportu Drogowego

16 października, inspektorzy i pozostali pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, pikietowali przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Hubert Jóźwik, przewodniczący ZZITD, przedstawił zgromadzonym żądania związkowców. Wśród protestujących był Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący OPZZ oraz kandydaci na posłów popierani przez konfederację – Piotr Szumlewicz i Cezary Żurawski.

przeczytaj

 

Piotr Szumlewicz  (OPZZ) : obecny system opiera się na nienawiści do ludzi biednych

 

– Jestem ekspertem OPZZ i na co dzień zajmuję się przygotowywaniem stanowisk, tekstów, merytorycznych analiz. Ale walka polityczna ma miejsce na wielu frontach. To smutne, ale kwestie ubóstwa czy bezrobocia w mediach rzadko są przedmiotem zainteresowania. Trzeba bardzo ostro się o nich wypowiadać, aby sprowokować dyskusję.

 

przeczytaj

 

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

(22) 551 55 04

Wrzesień 30, 2015

KOMUNIKAT

Federacja organizuje szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

w dn.21-24 10.2015r w Dusznikach Zdrój .

Oferta w załączniku .

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia .

Wrzesień 23, 2015

KOMUNIKAT

Kronika związkowa nr 068_2557/2015

a w niej :

  • Konsultacje zakończone
  • Opinia OPZZ do projektu ustawy proponującego ulgę podatkową na remont mieszkania
  • Oświadczenie w sprawie łamania praw pracowniczych
Wrzesień 22, 2015

Newsletter OPZZ

Newsletter OPZZ – Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

22.09.2015 r.

 

Dzisiaj posiedzenie Prezydium OPZZ

 

 

Konsultacje zakończone

 

18 września, członkowie kierownictwa OPZZ kontynuowali konsultacje z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych. Jan Guz i Andrzej Radzikowski spotkali się ze związkowcami z województwa warmińsko – mazurskiego. Wiesława Taranowska i Franciszek Bobrowski był gośćmi działaczy z województwa kujawsko pomorskiego. To ostatnie z szesnastu spotkań, które odbyły się w ostatnich tygodniach.

 

http://www.opzz.org.pl/-/konsultacje-zakonczone?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstrona-testowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpaplhK6OaQL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qm4Wg5oIa20r__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

 

 

Rada Dialogu Społecznego: będzie nowe otwarcie?

 

Paweł Śmigielski (OPZZ):

 

̶ To dobra ustawa, wokół której jest też dobra atmosfera. Widać wolę porozumienia i kompromisu, a to daje duże gwarancje powodzenia.

 

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1507671,Rada-Dialogu-Spolecznego-bedzie-nowe-otwarcie

 

 

OPZZ ocenia propozycję prezydenta

 

Wiceszef OPZZ, Andrzej Radzikowski podkreśla, że prezydencki projekt ustawy emerytalnej daje pracownikom wybór.  Pracownicy będą mogli zdecydować, czy odejść na wcześniejszą, ale niższą emeryturę.

 

http://inwestycje.pl/emerytury/OPZZ-chwali-propozycje-prezydenta;267333;0.html

 

 

List otwarty do Pani Premier

 

Nie możemy zgodzić się z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, która poinformowała, że szkoły przygotowane są na przyjęcie dzieci uchodźców. Przygotowanie szkół nie polega bowiem na zapewnieniu miejsca w klasach, kolorowego papieru i ołówków. Jeśli dzieci uchodźców mają poczuć się w polskich szkołach dobrze, należy już dziś przystąpić do stworzenia koncepcji kształcenia dzieci uchodźców i współpracy z ich rodzicami.

 

http://www.znp.edu.pl/element/2477/List_otwarty_do_Pani_Premier

 

 

Nauczycielski Dzień Protestu

 

– ZNP zaostrza akcję protestacyjną w ramach sporu z rządem – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

 

http://www.znp.edu.pl/element/2479/Nauczycielski_Dzien_Protestu

 

 

Kłopoty górnictwa zaczęły się na poziomie właściciela

 

To brak polityki surowcowo-energetycznej, co aktualnie wszyscy zgodnie ze wszystkich stron politycznych podkreślają. To brak skutecznej walki z importem oraz brak efektywnego przedstawiania polskiego stanowiska na forum europejskim w zakresie regulacji klimatyczno-środowiskowych.  To wreszcie nieskuteczne zarządzanie w kryzysowej sytuacji dramatycznego spadku cen węgla na rynkach światowych.

 

http://gornictwo.wnp.pl/gorszanow-klopoty-gornictwa-zaczely-sie-na-poziomie-wlasciciela,257890_1_0_0.html

 

 

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

Tel. (22) 551 55 04