Zdjęcia niektórych Zakładów Pracy Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji.

Federacja Chemików

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce jest branżową strukturą ogólnokrajową .

Struktura Federacji i dokumenty na których opiera się działalność Federacji opisana jest w podstronach:

Struktura organizacyjna