Sekretarze Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Strona pracowników

  1. Roman MICHALSKI – Forum Zwiazków Zawodowych od 18.01.2016 (wcześniej Anna GRABOWSKA)
  2. Mateusz SZYMAŃSKI – NSZZ „Solidarność”
  3. Janusz Jerzy GOŁĄB – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Strona pracodawców

  1. dr Grzegorz BACZEWSKI – Konfederacja Lewiatan
  2. Arkadiusz PĄCZKA – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Zbigniew ŻUREK – Związek Pracodawców Business Centre Club
  4. Antoni ODZIMEK – Związek Rzemiosła Polskiego

Strona rządowa

  1. Marek WALEŚKIEWICZ – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS