Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

1.Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący
Tel. kom. 512-983-538, Tel. 58/308-43-73,
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk,
e-mail: nakhen@life.pl
2.Leszek Skiba,
Ministerstwo Finansów,
Podsekretarz Stanu,
Tel. 22/694 20 23,
ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa,
e-mail: podsekretarzstanu10@mf.gov.pl
3.Elżbieta Bojanowska,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Podsekretarz Stanu,
Tel. 22/661-12-37,
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa,
Sekretariat.min_eb@mrpips.gov.pl
4.Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek,
Konfederacja Lewiatan, członek Zespołu,
Tel. 22/55-99-922, Tel. Kom. 600-296-438,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
e-mail: Krzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl
5.Jacek Adamski,
Konfederacja Lewiatan, członek Zespołu,
Tel. 22/55-99-912, Tel. Kom. 602-218-095,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa
e-mail: jadamski@konfederacjalewiatan.pl
6.Maciej Stańczuk,
Pracodawcy RP,
Członek zespołu, Wiceprezydent Pracodawców RP,
Tel. Kom.601 231 993,
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa
e-mail: maciej.stanczuk@hotmail.com
7.Łukasz Stelmach,
Pracodawcy RP    Członek zespołu, Ekspert Pracodawców RP,
Tel. Kom.785 907 983,
e-mail: lukasz.stelmach@kghm.com  sekretariat@pracodawcy.pl
8.Antoni Odzimek,
Związek Rzemiosła Polskiego,
członek Zespołu, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
Tel. 61/81-71-206, Tel. Kom.604-381-397,
Al. Niepodległości 2,
61-874 Poznań,
e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl
9.Elżbieta Lutow,
Związek Rzemiosła Polskiego     członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP,
Tel. 22/50-44-240, Tel. Kom. 600-480-487,
ul. Miodowa 14,
00-246 Warszawa,
e-mail: lutow@zrp.pl
10.Stanisław Gomułka,      
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom. 609-556-506,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa,
e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl
11.Witold Michałek,
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom. 605-426-959,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa,
e-mail: witold.michalek@bcc.org.pl
12.Marek Mnich,
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Tel. Kom.604-152-738,
e-mail: kk@solidarnosc80.pl marekmnich70@gmail.com
13.Czesław Tuła od 19.01.2016 (wcześniej Anna Grabowska), 
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Tel. Kom.603 865 180,
e-mail:nszzfipw@nszzfipw.org.pl
14.Franciszek Bobrowski,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Wiceprzewodniczący OPZZ,
Tel. 22/551 55 06, Tel. Kom. 603 375 240,
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa,
e-mail: bobrowski@opzz.org.pl
15.Roman Piotrowski,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce,
Tel. 44 738 51 00, Tel. Kom. 600 240 364,
ul. Jagiellońska 4,
97-500 Radomsko, r.piotrowski@fzzpm.org.pl
16.Leszek Walczak,
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. Kom. 601-482-384, Tel. 52/376-70-12,
e-mail: babinicz@poczta.wp.pl
17.Katarzyna Zimmer-Drabczyk,
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. kom. 502-273-386, tel. 58/308-43-22,
e-mail: kzimme@solidarnosc.org.pl