Dokumenty

Podstawowymi dokumentami regulującymi działalność Federacji są:

Statut Federacji, który uchwalany jest przez Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji

Regulamin Federacji, który uchwala Rada Federacji.

 


 

Kolejnymi ważnymi dokumentami na podstawie których funkcjonuje i działa Federacja są:

uchwalany przez Wyborcze Zgromadzenie PROGRAM FEDERACJI
oraz
UCHWAŁY podejmowane przez Sprawozdawcze i Wyborcze Zgromadzenia Federac