Dokumenty

Podstawowymi dokumentami regulującymi działalność Federacji są:

Statut Federacji, Statut Federacji uchwalony i zatwierdzony
przez Zgromadzenie Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego
Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce w dniu 20 listopada 2018r w Dusznikach Zdrój.