Komisje Federacji

28.09.2017r w Krynicy Zdrój  odbyło się  Posiedzenie Komisji Kobiet Federacji.

Na Posiedzeniu tym odwołano z Przewodniczącej Komisji Panią Aleksandrę Gac.

Wybrano nowy Zarząd Komisji Kobiet Federacji  w skład którego wchodzą:

  • Anna Serwatka – Przewodnicząca  Komisji  Grupa Azoty S.A.Tarnów
  • Anna Mączyńska – Wiceprzewodnicząca  Komisji  TC Dębica S.A
  • Ewa Krzepkowska – Sekretarz Komisji Federacja Zw. Zaw Przem. Chem. Szkl. i Ceram. w Polsce.

W dniu 14.11.2013r. odbyły się Sprawozdawczo – Wyborcze posiedzenia Komisji Kobiet Federacji oraz Komisji Społecznej Inspekcji Pracy Federacji. Komisje dokonały wyboru władz, desygnowały swoich przedstawicieli do Rady Federacji na kadencję 2014-2018.
Przewodniczącą Komisji Kobiet Federacji, została Koleżanka Aleksandra GAC z MZZP OLPP Spółka z o.o.. Komisja desygnowała Przewodniczącą Komisji do Rady Federacji na kadencję 2014-2018.
Do Prezydium Komisji Kobiet weszły Koleżanki:
Anna Serwatka – Wiceprzewodnicząca Komisji – NSZZ Pracowników Z.A. w Tarnowie – -Mościcach SA
Anna Mączyńska – Sekretarz Komisji – Związek Zawodowy F.O. „Dębica” SA .
Uczestniczki między innymi przedyskutowały zagadnienia dotyczące spraw kobiet oraz szkoleń dla działaczek związkowych.


Załączamy do zapoznania się wystąpienie Komisji Kobiet przy Federacji w sprawie urlopu macierzyńskiego oraz odpowiedź jaka wpłynęła z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Stałe Komisje powołane przy Federacji uchwałą Rady Federacji to:
Komisja Kobiet , której Przewodniczącą jest Koleżanka Aleksandra Gac. Do Komisji należą przedstawicielki zakładowych organizacji związkowych.