Projekty ustaw

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Pobierz: dokument274280.pdf, dokument274282.pdf, dokument274284.pdf

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Pobierz: dokument274322.pdf, dokument274324.pdf, dokument274319.pdf

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Pobierz: dokument274299.pdf, dokument274306.pdf, dokument274308.pdf

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz: dokument274335.pdf, dokument274338.pdf, dokument274340.pdf

Projekt Stanowiska RP w sprawie rozporządzenia ws. zarządzania unią energetyczną (COM 759), z prośbą o uwagi.

Pobierz: ME DE Stanowisko RP system zarzadzania unia energetyczna do konsultacji.docx, Rozporzadzenie 759 PL.pdf, zalacznik do rozp PL.pdf

 

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres bobrowski@opzz.org.pl do 28 lutego br.