Skład Prezydium Rady Dialogu Społecznego

PRZEWODNICZĄCY RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO:
1. Piotr DUDA – przewodniczący NSZZ „Solidarność”

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
Strona pracowników

2. Jan GUZ – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
3. Dorota GARDIAS – przewodnicząca Forum Związków Zawodowych od 21.01.2016 (Stanisław STOLORZ – wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (od 17.11.2015 r.-do 21.01.2016), a do 11.11.2015 Tadeusz CHWAŁKA – przewodniczący Forum Związków Zawodowych (zmarł),

Strona pracodawców
4. Henryka BOCHNIARZ – prezydent Konfederacji Lewiatan,
5. Andrzej MALINOWSKI – prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
6. Wojciech WARSKI – przewodniczący Konwentu Business Centre Club,
7. Jerzy BARTNIK – prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Strona rządowa
8. Elżbieta RAFALSKA – minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a do 11.12.2015 r. Władysław KOSINIAK-KAMYSZ – minister Pracy i Polityki Społecznej do 16.11.2015