Dialog społeczny

Skład Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego: (więcej)

Skład Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W skład Prezydium wchodzą przewodniczący Rady i wiceprzewodniczący Rady: (więcej)

Sekretarze Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Sekretarze Prezydium RDS wyznaczeni przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców oraz stronę rządową (więcej)

Przewodniczący Zespołów Problemowych i Doraźnych RDS

  1. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność” – osoba do kontaktu: Mariola Mazgało – Tel. +48 22 66-10-626, Mariola.Mazgalo@mrpips.gov.pl
  2. Zespół problemowy ds. prawa pracy – Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan – osoba do kontaktu: Nina Krasuska – Tel. +48 22 66-10-669, Nina.Krasuska@mrpips.gov.pl
  3. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP – osoba do kontaktu: Nina Krasuska – Tel. +48 22 66-10-669, Nina.Krasuska@mrpips.gov.pl
  4. Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych – Jan Klimek, ZRP – osoba do kontaktu: Maria Sobczyk, Tel. +48 22 66-10-645, Maria.Sobczyk@mrpips.gov.pl
  5. Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego – Zbigniew Żurek, ZP-BCC, osoba do kontaktu: Katarzyna Skonecka, Tel. +48 22 66-10-604, Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
  6. Zespół problemowy ds. funduszy europejskich – Zygmunt Mierzejewski, FZZ – osoba do kontaktu: Katarzyna Skonecka, Tel. +48 22 66-10-604, Katarzyna.Skonecka@mrpips.gov.pl
  7. Zespół problemowy ds. usług publicznych – Urszula Michalska, OPZZ – osoba do konataktu: Mariola Mazgało – Tel. +48 22 66-10-626, Mariola.Mazgalo@mrpips.gov.pl
  8. Zespół problemowy ds. międzynarodowych – Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność” – osoba do kontaktu: Magda Wysocka-Madej, Tel. +48 22 66-10-705, Magdalena.Wysocka@mrpips.gov.pl
  9. Zespół doraźny ds. zamówień publicznych – Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan – osoba do konataktu: Mariola Mazgało – Tel. +48 22 66-10-626, Mariola.Mazgalo@mrpips.gov.pl

Składy Zespołów problemowych i doraźnych RDS

1. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (więcej)
2. Zespół problemowy ds. prawa pracy (więcej)
3. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy (więcej)
4. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (więcej)