Zespół problemowy ds. prawa pracy

Zespół ds. prawa pracy

1. Jacek Męcina,
Konfederacja Lewiatan, Przewodniczący,
Tel. 22/55-99-968, Tel. Kom. 608-016-906,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
e-mail: jmecina@konfederacjalewiatan.pl
2. Stanisław Szwed,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu,
Tel. 22/ 661 11 91,
Fax. 22/ 661 11 90,
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa,
e-mail: sekretariat.min_ss@mrpips.gov.pl
3. Leszek Zając,
Państwowa Inspekcja Pracy, członek Zespołu, zastępca Głównego Inspektora Pracy
Tel. 22/39-18-337,
ul. Barska 28/30 ,
02-315 Warszawa,
e-mail: Teresa.baka@gip.pip.gov.pl
4. Halina Tulwin,
Państwowa Inspekcja Pracy, członek Zespołu,  Dyrektor Departamentu Prawnego
Tel. 22/ 391 82 62,
ul. Barska 28/30,
02-315 Warszawa,
e-mail: Sekretariat-prawny@gip.pip.gov.pl
5. Grażyna Spytek-Bandurska,
Konfederacja Lewiatan, członek Zespołu,
Tel. 22/55-99-928, Tel. Kom. 602-520-207,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
e-mail: spytek@konfederacjalewiatan.pl
6. Grzegorz Baczewski,
Konfederacja Lewiatan, Członek Zespołu,
Tel. 22/55-99-927,  Tel. Kom. 502-973-050,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
e-mail: gbaczewski@konfederacjalewiatan.pl
7. Krystyna Foltyn,
Związek Rzemiosła Polskiego, Członek Zespołu,
Tel. Kom. 604-950-680,
ul. Zwierzyniecka 34,
31-105 Kraków,
e-mail: krzysztof@elu-ga.pl
8. Andrzej Stępnikowski,
Związek Rzemiosła Polskiego, Członek Zespołu, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP,
Tel. 22/50-44-248,
ul. Miodowa 14,
00-246 Warszawa,
e-mail: stepnikowski@zrp.pl
9. Monika Gładoch,
Pracodawcy RP, Członek Zespołu, Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. prawa pracy,
Tel. Kom. 600 024 543,
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa,
e-mail: gladoch_law@wp.pl
10. Paweł Pettke,
Pracodawcy RP, Członek Zespołu, Ekspert Pracodawców RP,
Tel. 58/308 78 23, Tel. Kom. 505 050 218,
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa,
e-mail: pawel.pettke@grupalotos.pl
11. Zbigniew Żurek,
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom. 690-485-442,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa,
e-mail: zbigniew.zurek@bcc.org.pl
12. Marta Matyjek,
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom.. 601-274-758,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa,
e-mail: marta.matyjek@bcc.org.pl
13. Stanisław Stolorz,
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Tel. Kom. 600-090-005 ,
ul. Jaracza  2,
00-378 Warszawa,
e-mail: Jaracza@fzzk.org.pl, fzzp.pkp@wp.pl
14. Andrzej Jankowski,
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Tel. Kom.697-822-775,
Pl. Teatralny 5,
85-069 Bydgoszcz,
e-mail: Andrzej.jankowski@fzz.org.pl
15. Andrzej Radzikowski,
Ogólnopolskie Porozumienie związków Zawodowych, Członek zespołu, Wiceprzewodniczący OPZZ,
Tel. 22 551 55 10, Tel. Kom. 601 367 247,
Fax 22 551 55 27,
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa,
e-mail: radzikowski@opzz.org.pl
16. Romuald Wojtkowiak,
Ogólnopolskie Porozumienie związków Zawodowych, Członek zespołu, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”,
Tel./fax. 022 635 31 38, Tel. Kom. 667 958 078,
ul. Długa 29,
00-238 Warszawa,
e-mail: r.wojtkowiak@federacja-metalowcy.org.pl
17. Andrzej Kuchta,
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. Kom. 783-663-017,
e-mail: andrzej.kuchta@agustawestland.com
18. Sławomir Adamczyk,
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. Kom. 501-523-552, Tel. 58/308-43-58,
ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk,
e-mail: sadamc@solidarnosc.org.pl