Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

1.  Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP, Przewodniczący, Prezydent Pracodawców RP,
Tel. 22/518-87-03,
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa,
e-mail: a.malinowski@pracodawcyrp.pl

2. Mariusz Haładyj,
Ministerstwo Rozwoju, Podsekretarz Stanu,
Tel. 22/693-59-10,
Fax. 22/693-40-30,
Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa,
e-mail: sekretariatmhaladyj@mr.gov.pl

3. Stanisław Szwed,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu,
Tel. 22/661 11 91,
Fax 22/ 661 11 90,
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa,
e-mail: sekretariat.min_ss@mrpips.gov.pl

4. Grzegorz Tobiszowski,
Ministerstwo Energii, Sekretarz Stanu,
Tel. 22/693-58-63,
Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa,
e-mail: sekretariatgtobiszowski@me.gov.pl

5. Henryk Baranowski,
Ministerstwo Skarbu Państwa, Podsekretarz Stanu
Tel. 22/695-80-12,
ul. Krucza 36/ Wspólna 6,
00-522 Warszawa,
e-mail: Sek.pshb@msp.gov.pl

6. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Konfederacja Lewiatan   Członek zespołu
Tel. 22/55-99-922, Tel. Kom. 600-296-438,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa
e-mail: Krzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl

7. Daria Kulczycka
Konfederacja Lewiatan   Członek Zespołu,
Tel. 22/55-99-925, Tel. Kom. 601-423-634
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-727 Warszawa,
e-mail: dkulczycka@konfederacjalewiatan.pl

8. Paweł Saar         
Związek Rzemiosła Polskiego, Członek zespołu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
Tel. 42/632-55-81, Tel. Kom. 602-245-521.
Izba Rzemieślnicza
ul. Moniuszki 8,
90-111 Łódź,
e-mail: pawel.saar@irlodz.home.pl

9. Janusz Chwajoł 
Związek Rzemiosła Polskiego, Członek Zespołu,
Tel. Kom. 502-658-711ul. 3131
ul. Mieszka 17,
31-306 Kraków
e-mail: januszchwajol@o2.pl

10.  Grażyna Magdziak
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom. 602 594 535,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa.
e-mail: gmagdziak@op.plgrazyna.magdziak@bcc.org.pl

11.  Wojciech Warski
ZP Business Centre Club, Członek zespołu,
Tel. Kom. 601-375-008,
Pl. Żelaznej Bramy 10,
00-136 Warszawa
e-mail: wwarski@softex.com.pl, wojciech.warski@bcc.org.pl

12.  Iwona Sroka      
Pracodawcy RP, Członek zespołu, Wiceprezydent Pracodawców RP
Tel. 22/537 93 53,
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa
e-mail: iwona.sroka@kdpw.pl; marzena.solecka@kdpw.pl

13.  Jakub Dzik         
Pracodawcy RP, Członek zespołu, Ekspert Pracodawców RP
Tel. Kom. 508 028 000
ul. Brukselska 7,
03-973 Warszawa
e-mail: j.dzik@impel.pl

14.  Waldemar Lutkowski
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu
Tel. Kom. 601-698-647, Tel. Kom. 663-777-805,
e-mail: zzprckwb@pro.onet.pl, waldek61@wp.pl,

15.  Bogusław Studencki
Forum Związków Zawodowych, Członek zespołu,
Tel. Kom.607-650-659,
e-mail: b.studencki@wp.pl

16.  Ryszard Zbrzyzny
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,Członek zespołu, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
Tel. 76/846 10 30, Tel. Kom. 601 563 983,
Fax 76/847 86 05,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 66,
59-300 LUBIN,
e-mail: zbrzyzny@wp.pl

17. Janusz Śniadecki
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,            Członek zespołu, Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyki,
Tel. 22/825-26-64;  22/875-94-88;
Tel. 61/856-11-25; 61/856-11-55,
Tel. Kom. 607 700 158,
Fax 22/875-95-14,
ul. Marszałkowska21/25 lok. 76
00-628 Warszawa
e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl zzze@zzze.pl

18.  Jarosław Lange 
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. Kom.  600-964-892
Tel. 61/85-30-860
e-mail: jaroslaw.lange@solidarnosc.poznan.pl

19.  Radosław Mechliński
NSZZ „Solidarność”, Członek zespołu,
Tel. Kom. 601-777-034
Tel. 74/666-32-63
e-mail: radoslaw.mechlinski@gmail.com