Skład Rady Dialogu Społecznego

Przedstawicieli strony pracowników:
reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:

1.  Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,
2. Wojciecha Ilnickiego,
3. Bogdana Kubiaka,
4. Andrzeja Kuchtę,
5. Jarosława Langego,
6. Henryka Nakoniecznego,
7. Waldemara Sopatę,
8. Leszka Walczaka,
reprezentujących Forum Związków Zawodowych:
Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych – zmarł,
9. Dorotę Gardias – Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych (od 21.01.2016)
10. Waldemara Lutkowskiego,
11. Dariusza Trzcionkę,
12. Lucynę Dargiewicz,
13. Stanisława Stolorza,
14. Marka Mnicha,
15. Mariusza Tyla,
16. Zygmunta Mierzejewskiego,
reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
17. Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
18. Andrzeja Radzikowskiego,
19. Dariusza Potyrałę,
20. Stanisława Janasa,
21. Sławomira Broniarza,
22. Urszulę Michalską,
23. Leszka Miętka,
24. Sławomira Redmera;
Przedstawicieli strony pracodawców:
reprezentujących Konfederację Lewiatan:
25. Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan,
26. Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek,
27. Jeremiego Mordasewicza,
28. Jacka Męcinę,
29. Grzegorza Baczewskiego,
30. Marka Kowalskiego,
reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
31. Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
32. Rafała Baniaka,
33. Jana Buczka,
34. Joannę Makowiecką-Gacę,
35. Iwonę Srokę,
36. Jarosława Zagórowskiego,
reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
37. Łukasza Bernatowicza,
38. Grażynę Majcher-Magdziak,
39. Witolda Michałka,
40. Jana Stefanowicza,
41. Wojciecha Warskiego,
42. Zbigniewa Żurka,
reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:
43. Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,
44. Antoniego Odzimka,
45. Pawła Saara,
46. Jana Klimka,
47. Włodzimierza Bińka,
48. Janusza Kowalskiego;
Przedstawicieli strony rządowej:
członków Rady Ministrów:

49. Mateusza Morawieckiegowicepremiera, ministra Rozwoju;
50. Andrzeja Adamczyka – ministra Infrastruktury i Budownictwa
52. Mariusza Błaszczaka – ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
53. Dawida Jackiewicza ministra Skarbu Państwa
54. Konstantego Radziwiłła ministra Zdrowia
55. Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra Energii
56. Pawła Szałamachę ministra Finansów
57. Annę Zalewską minister Edukacji Narodowej
59. Elżbietę Rafalską – minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet:
60. Hannę Majszczyk – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny
61.  Stanisława Szweda– sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
62. Agnieszkę Lenartowicz-Łysik
przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego
63. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
64. Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.