30.01.2024 r. odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Federacji Związków

12 lutego 2024

30.01.2024 r. odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego. Nowym Przewodniczącym Federacji został Andrzej Krajewski, który pełni rolę Wiceprzewodniczącego MNZZ Dialog z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, jest pracownikiem PERN S.A. w Płocku.