Aktualności

Komunikat

19 lutego 2016

W dniach 16-17.02.2016r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Dialogu w Chemii”. Gospodarzem tym razem był Sekretariat Chemii NSZZ „Solidarność”. Wspólnie z przedstawicielem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ocenialiśmy obecną sytuacje w przemyśle chemicznym oraz zastanawialiśmy się nad jej najbliższa przyszłością. Bardzo mocno trzeba zaznaczyć, że podczas tych naszych „trójstronnych” rozmów panowała bardzo dobra atmosfera. Wspólnie podczas tego dialogu w sposób merytoryczny ocenialiśmy szanse i zagrożenia stojące przed nami. Celowo pisze „przed nami” bo całość dialogu zakończyliśmy konkluzją, że problemy dotyczące polskiej chemii są wspólnymi problemami Związków Zawodowych i Pracodawców. Następne spotkanie odbędzie się jesienią. Gospodarzem będzie Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

Czytaj więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Federacji

15 lutego 2016

W dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie MZZ Pracowników zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji, na którym omówiono m.in.:

– sprawy związane z ustaleniem terminu i miejsca posiedzenia Rady Federacji,

– członkowie Prezydium zapoznali się ze sprawą sporu zbiorowego w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o., Oddział Sekurit Transport Division w Żarach,

– zapoznano się z propozycją szkolenia w Magdeburgu – wspólna inicjatywa związków zawodowych z Niemiec oraz Solidarności na temat „Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,

formą dialogu pomiędzy związkami zawodowymi a pracownikami,

– została przedstawiona informacja o przeprowadzonym przez Federacje w Dusznikach Zdroju szkoleniu dla Kobiet na temat „Kobieta w miejscu pracy”.

Poza tym członkowie Prezydium otrzymali wstępną informację na temat organizacji związkowych niewywiązujący się z płacenia składek. Poruszono sprawę organizacji w 2016 roku zawodów wędkarskich. Prezydium omówiło również sprawy związane z bieżącą działalnością Federacji.

Członkowie Prezydium bardzo dziękują Koledze Mirkowi Pomorskiemu za zaproszenie i zorganizowanie Prezydium w  Puławach, a także Markowi  Maraszkowi  za pomoc w organizacji spotkania.

Czytaj więcej