Aktualności

Posiedzenie Prezydium Rady Federacji

15 lutego 2016

W dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie MZZ Pracowników zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji, na którym omówiono m.in.:

– sprawy związane z ustaleniem terminu i miejsca posiedzenia Rady Federacji,

– członkowie Prezydium zapoznali się ze sprawą sporu zbiorowego w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o., Oddział Sekurit Transport Division w Żarach,

– zapoznano się z propozycją szkolenia w Magdeburgu – wspólna inicjatywa związków zawodowych z Niemiec oraz Solidarności na temat „Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,

formą dialogu pomiędzy związkami zawodowymi a pracownikami,

– została przedstawiona informacja o przeprowadzonym przez Federacje w Dusznikach Zdroju szkoleniu dla Kobiet na temat „Kobieta w miejscu pracy”.

Poza tym członkowie Prezydium otrzymali wstępną informację na temat organizacji związkowych niewywiązujący się z płacenia składek. Poruszono sprawę organizacji w 2016 roku zawodów wędkarskich. Prezydium omówiło również sprawy związane z bieżącą działalnością Federacji.

Członkowie Prezydium bardzo dziękują Koledze Mirkowi Pomorskiemu za zaproszenie i zorganizowanie Prezydium w  Puławach, a także Markowi  Maraszkowi  za pomoc w organizacji spotkania.

Czytaj więcej