Działania OPZZ w sprawie Emerytur stażowych

26 lutego 2021
  • OPZZ podjęło akcję billboardową w celu wywarcia presji na Prezydenta Andrzeja Dudę na wywiązanie się z obietnicy wyborczej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Na budynku OPZZ wywieszono billboard z napisem: „Prezydencie RP dotrzymaj danego słowa! 10 lat walki OPZZ o emerytury stażowe”. W załączeniu przesyłam grafikę w formacie A4 z prośbą o zamieszczanie na tablicach związkowych, stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizacji związkowych.
  • OPZZ zachęca pracowników z długim stażem pracy do udziału w wywiadach na temat ich historii zawodowej oraz skutków długoletniej i ciężkiej pracy dla ich zdrowia, które nagramy a następnie wykorzystamy w przekazach medialnych. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 14 marca 2021 r. na adres: duda@opzz.org.pl
  • Uczestnicy wideo-posiedzenia zaproponowali działania na rzecz emerytur stażowych, które mogłyby podjąć struktury terytorialne OPZZ. W związku z tym w załączeniu przesyłamy Radom wojewódzkim OPZZ wzór pisma z prośbą o skierowanie go do parlamentarzystów z obszaru, na którym działa dana Rada Wojewódzka, w celu wywarcia presji na realizację naszego postulatu. Prosimy o włączenie się do akcji w okresie od 15 do 19 marca br.

Uprzejmie informuję, że OPZZ planuje ponadto zorganizować w marcu konferencję prasową, podczas której zaapelujemy o rozmowę i wprowadzenie emerytur stażowych do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.