Jubileusz 35-Lecia Federacji

24 listopada 2018

W dniu 20.11.2018r w Dworku Chopina w Dusznikach Zdrój Federacja obchodziła swój Jubileusz 35-Lecia w którym uczestniczyli
przedstawiciele Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji jak również zaproszeni goście min Jan Guz Przewodniczący OPZZ.

Zdjęcia z wydarzenia są dostępne w galerii.