Komunikat z posiedzenia Rady Federacji w dniu 9.11.2017r. Katowice

15 listopada 2017

1.Omówiono sprawy finansowe Federacji.
2.Omówiono Harmonogram i przyjęto Regulamin Pobytów Leczniczych w Sanatorium
Uzdrowiskowym „CHEMIK”
3.Przedstawiono sprawozdanie z działalności Prezydium.
4.Podjęto uchwałę w sprawie odznaczeń członków NSZZ. Pracowników Grupy Azoty S.A
z siedzibą w Tarnowie ..
5.Omówiono sprawy związane z wyborami w Radach Wojewódzkich OPZZ.
6.Poinformowano Radę o piśmie z Urzędu Skarbowego.
7 Omówiono sprawy związane ze szkoleniami organizowanymi przez Federację.
8. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania posiedzenia Rady Federacji w marcu 2018r.

W Posiedzeniu Rady Federacji uczestniczył Wiceprzewodniczący OPZZ Pan Andrzej
Radzikowski ,który omówił sprawy związane z projektem zmian Ustawy o Związkach
Zawodowych i Kodeksie Pracy ,podczas dyskusji Pan Wiceprzewodniczący
odpowiadał na pytania uczestników posiedzenia Rady