Komunikat

19 lutego 2016

W dniach 16-17.02.2016r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Dialogu w Chemii”. Gospodarzem tym razem był Sekretariat Chemii NSZZ „Solidarność”. Wspólnie z przedstawicielem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ocenialiśmy obecną sytuacje w przemyśle chemicznym oraz zastanawialiśmy się nad jej najbliższa przyszłością. Bardzo mocno trzeba zaznaczyć, że podczas tych naszych „trójstronnych” rozmów panowała bardzo dobra atmosfera. Wspólnie podczas tego dialogu w sposób merytoryczny ocenialiśmy szanse i zagrożenia stojące przed nami. Celowo pisze „przed nami” bo całość dialogu zakończyliśmy konkluzją, że problemy dotyczące polskiej chemii są wspólnymi problemami Związków Zawodowych i Pracodawców. Następne spotkanie odbędzie się jesienią. Gospodarzem będzie Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.