Nagroda dla Przewodniczącego OPZZ Jana Guza

21 kwietnia 2016

1

Jan Guz został wyróżniony Nagrodą Dziennika Gazety Prawnej – „Bona lex”.

Wyróżnienie przyznawane jest za działania na rzecz tworzenia dobrego prawa. Kapituła Konkursu w uzasadnieniu podkreśliła szczególną rolę Jana Guza w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Nagroda została wręczona  na uroczystej gali przez Jadwigę Sztabińską , przewodniczącą kapituły, zarazem redaktor naczelną Dziennika Gazety Prawnej.

nagroda2