Obowiązki Wiceprzewodniczącego Federacji

28 grudnia 2018

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 14.12.2018r Uchwałą nr 2/2018 Prezydium powierzyło obowiązki Wiceprzewodniczącego Federacji kol.Piotrowi Stokfiszowi do Sprawozdawczego Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji ,które odbędzie się w dniu 14.03.2019r.