Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych „Polska Potrzebuje Wyższych Płac”

8 stycznia 2018

 Polscy pracownicy należą do najbardziej zapracowanych na świecie. Potwierdzają to międzynarodowe raporty dotyczące czasu pracy. Sytuacja ta powoduje coraz więcej pracowniczych protestów. Jednym z nich jest protest lekarzy rezydentów.

            Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenia otrzymywane w ramach pracy etatowej nie wystarczają na utrzymanie rodziny. W Polsce 13% pracowników otrzymuje płacę minimalną. Zmusza to wiele osób do pracy w godzinach nadliczbowych lub akceptacji klauzuli opt – out.

            Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze postulowało zatrudnienie na umowę o pracę. Z tego względu jesteśmy przeciwni klauzuli opt – out, która w praktyce znacznie ogranicza lub wręcz znosi normy ochronne czasu pracy.

Dotyczy to głównie lekarzy i pozwala na wydłużenie ich czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Często zdarza się, że lekarze pracują w ten sposób po 250 – 300 godzin w miesiącu. Taka sytuacja powoduje wiele negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Znane są przypadki zgonów przemęczonych lekarzy na stanowiskach pracy. Przemęczenie lekarzy i personelu medycznego stwarza też zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

            Wydłużony czas pracy wpływa na pogorszenie warunków do godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Czas dla rodziny to jeden z priorytetów obecnego rządu. Był kluczowym argumentem ograniczenia handlu w niedzielę. Warto przypomnieć, że pracownicy mają zagwarantowaną prawnie tylko jedną wolną niedzielę w miesiącu. OPZZ postuluje wprowadzenie zmiany w tym zakresie, dającej prawo wszystkim pracownikom, do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

                                               Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Warszawa 4 stycznia 2018 roku.