Posiedzenie Prezydium Federacji

19 lutego 2016

W dniu 18.02.2016r. o godz. 10.30 w Warszawie w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji. Posiedzenie otworzyła kol. Aleksandra Gac, Wiceprzewodnicząca Federacji pełniąca obecnie obowiązki Przewodniczącego. W pierwszej części posiedzenia brał udział kol. Tadeusz Szmit, który przedstawił aktualną sytuacje w OPZZ. Następnie krótko podyskutowaliśmy w zakresie współpracy pomiędzy OPZZ a Federacją. Następnie przystąpiliśmy do realizacji celu dla nas najważniejszego, czyli przygotowania Projektu Statutu Federacji.