Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz – nie żyje.

27 maja 2019


Pogrążeni w smutku i żalu przyjęliśmy informację
o śmierci Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Jana Guza .
Odszedł od Nas na Wieczny spoczynek
wspaniały związkowiec, kolega , przyjaciel .
W imieniu Organizacji Zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego
i Ceramicznego w Polce przekazujemy rodzinie Wyrazy głębokiego współczucia.