Spotkanie w Magdeburgu w dniach 21-22.04.2016r

5 maja 2016

W dniach 21-22.04.2016 r. w Magdeburgu odbyło się spotkanie polsko-niemieckie na temat znaczenia ponadzakładowych/branżowych układów zbiorowych w Polsce i w Niemczech.

Ze strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu członkowie organizacji związkowych wchodzących w skład „Solidarności” z przewodniczącym Sekretariatu Chemicznego   Kol. Mirosławem Miarą oraz przedstawiciele z naszej Federacji w osobach: Wiceprzewodniczących Federacji: Koleżanki Aleksandry Gac i Bożeny Borys oraz Wiceprzewodniczącego MNSZZ Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Kolegi Piotra Nowakowskiego. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Pracodawców oraz przedstawiciel z Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele QFC oraz IG BCE, a także przedstawiciel Pracodawców. Głównym celem tego zebrania było wyjaśnienie jak ważne i jakie znaczenie mają dla pracowników w Niemczech branżowe układy zbiorowe pracy. Jak one funkcjonują i ich rola w niemieckich firmach. Przedstawiona została także sytuacja funkcjonowania układów zbiorowych pracy w Polsce. Wszyscy uczestnicy określili, że wymiana doświadczeń pomiędzy stroną polską i niemiecką była bardzo ciekawa i pozwoliła zrozumieć mechanizmy działania  prawa pracy w Niemczech dla strony polskiej.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ogromny zasób wiedzy z zakresu prawa pracy z obu stron: polskiej i niemieckiej. Na zakończenie uczestnicy potwierdzili, że takie spotkania są bardzo potrzebne i był to pierwszy etap tego typu spotkań.