Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklardkiego i Ceramicznego w Polsce 20 listopad 2018r.Duszniki Zdrój

24 listopada 2018

Sprawozdawczo -Wyborcze Zgromadzenie Federacji Związków Zawodowych
Przemysłu Chemicznego Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.
Na Zgromadzeniu odbyły się wybory na Przewodniczącego Federacji na kadencję
2018-2022r .
Na Przewodniczącego startowało dwóch kandydatów.

1.Bogdan Smołucha wówczas Przewodniczący Federacji i Przewodniczący Związków Zawodowych
Chemików Firmy Oponiarskiej TC Dębica S.A.

2.Wiesław Kosiba Przewodniczący NSZZ Polifarb przy PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Po przeprowadzonym głosowaniu Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Federacji
na kadencję 2018-2022r Bogdana Smołucha

Zdjęcia są dostępne w galerii.