W dniach 24-26 Styczeń 2018r.w Ślesinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Federację dla przewodniczących Związków ,księgowych.komisji rewizyjnych .

29 stycznia 2018

Wykładowcą na szkoleniu był Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ Pan Piotr Dubrownik .
W szkoleniu uczestniczyli Przedstawiciele Zakładów zrzeszonych w Federacji,uczestnicy byli bardzo zadowoleni
ze szkolenia ,w najbliższym czasie Federacja Planuje dalsze szkolenia,również z innego zakresu o których będzie na bieżąco
informować organizacje związkowe .