Zmiany w umowach terminowych

17 marca 2016

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy. Zmiana dotyczy zawierania umów na czas określony, a celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania tych umów o pracę.

Ustawa zakłada:

  • Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy
  • Zmianę okresu wypowiedzenia umów o pracę
  • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • Likwidację umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

PRZYPOMINAMY!
Ustawa nie dotyczy tylko nowych umów.
Zawiera przepisy przejściowe, które swoim zakresem obejmują również umowy o pracę istniejące obecnie, dlatego warto zapoznać się z nimi.