Aktualności

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz – nie żyje.

27 maja 2019


Pogrążeni w smutku i żalu przyjęliśmy informację
o śmierci Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Jana Guza .
Odszedł od Nas na Wieczny spoczynek
wspaniały związkowiec, kolega , przyjaciel .
W imieniu Organizacji Zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego Szklarskiego
i Ceramicznego w Polce przekazujemy rodzinie Wyrazy głębokiego współczucia.

Czytaj więcej

Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych!

18 kwietnia 2019

Zdrowych, pogodnych ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz
WESOŁEGO ALLELUJA !!!

wszystkim Organizacjom  Związkowym zrzeszonym w Federacji
życzy

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu
Chemicznego ,Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

 

Bogdan Smołucha

Czytaj więcej

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia kobiet!

8 marca 2019

Z  okazji  8  marca
Wszystkim Paniom z Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji

składam najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu

Życzę ,by uśmiech często gościł na Waszych twarzach i byście zawsze

czuły się doceniane . To przecież dzięki Wam świat jest piękniejszy i lepszy !

Bogdan  Smołucha

Przewodniczący Federacji Zw.Zaw.Przem. Chem.Szkl.i Ceram.w Polsce

Czytaj więcej

Oświadczenie Kierownictwa OPZZ dotyczące ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

11 marca 2019

Oświadczenie

Ze zdziwieniem i oburzeniem zapoznaliśmy się z uzasadnieniem do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Z wyżej wymienionej argumentacji wynika, że Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie ponad 10,7 mld zł. zostanie „sfinansowany w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych”.

Oznacza to, że rząd po raz kolejny oszukał OPZZ i pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Kiedy w minionym roku wnioskowaliśmy o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych poinformowano nas, że to niemożliwe, gdyż dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane za osoby pracujące w szczególnych warunkach nie wystarczają na wypłaty emerytur dla osób uprawnionych. Dzisiaj czytamy, że jest inaczej, że Fundusz Emerytur Pomostowych będzie wspomagał wypłatę „trzynastej” emerytury.

Ponadto po raz kolejny środki finansowe Funduszu Pracy przeznaczane są na wydatki niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy pamiętać, że środki tego Funduszu pochodzą z opodatkowania funduszu płac pracowników w wysokości 2,45 %. Możliwość finansowania dodatkowych zadań, niezgodnych z ustawowymi celami Funduszu pokazuje, że gromadzone na nim środki są znacznie wyższe od potrzeb. W tej sytuacji OPZZ wnioskuje o obniżenie tego podatku (składki na Fundusz Pracy) o 1,45 %, co pozwoli na dodatkowy wzrost wynagrodzeń pracowników bez podnoszenia kosztów pracy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika także, że wielu dysponentów budżetu ma nadwyżki. OPZZ oczekuje więc na pilne spełnienie oczekiwań pracowników sfery finansów publicznych w zakresie postulowanego przez związki zawodowe wzrostu wynagrodzeń.

Warszawa 11 marca 2019 roku Kierownictwo OPZZ

.

Czytaj więcej