Aktualności

Trójstronny Zespół o płacach w ochronie zdrowia

20 sierpnia 2018

Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, zwołane na wniosek części strony społecznej: pracodawców oraz OPZZ i NSZZ ,,S”. Tematem spotkania była informacja Ministra Zdrowia na temat Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, w kontekście skutków prawnych, organizacyjnych i finansowych. Porządek obrad poszerzono dodatkowo o informację na temat nowelizacji projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjętego przez Radę Ministrów 24 lipca 2018 r. Przeczytaj

Czytaj więcej

Skandaliczne zarobki i warunki pracy w Poczcie Polskiej.

20 sierpnia 2018

„Zaczyna się prace jeszcze przed świtem a kończy po zmroku. Przerwa w środku dnia pozwala jedynie na zjedzenie czegoś. W każdej chwili trzeba być przygotowanym, że jednak nie skończy się pracy wcześniej lub nie pójdzie się na przerwę, bo jednak ‘ktoś musi zawieźć tę BARDZO pilną paczkę’ a tym ‘kimś’ jesteś TY” Przeczytaj.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

20 sierpnia 2018

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o związkach zawodowych. Po ponad 3 latach od wygrania przez OPZZ sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, w życie wreszcie wejdą zmiany pozwalające wszystkim osobom świadczącym pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, tworzyć związki zawodowe i przystępować do nich. Przeczytaj.

Czytaj więcej