Wniosek- wydłużenie wymiaru urlopu

24 stycznia 2020

Wniosek OPZZ skierowany do Pana Henryka Nakoniecznego Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds.prawa pracy Rady Dialogu Społecznego  dotyczący wydłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni wraz z uzasadnieniem.

Czytaj pdf