Aktualności

Komunikat OPZZ w sprawie oskładkowania umów.

30 maja 2016

Od wielu lat Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się oskładkowania wszystkich rodzajów pracy. To jeden z warunków uzdrowienia systemu emerytalnego. Dlatego OPZZ z satysfakcją przyjął informację o pozytywnych skutkach oskładkowania części umów zleceń. Według danych ZUS na skutek tych zmian znacznie wzrosły wpływy ze składek. Dzięki temu poprawia się kondycja systemu emerytalnego, a przede wszystkim przyszli emeryci będą mieć wyższe emerytury.

 

 

OPZZ popiera oskładkowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia – w tym umów zleceń i umów o dzieło. Obecnie wciąż system jest dziurawy, co pogarsza kondycję ZUS, skazuje setki tysięcy pracowników na niskie emerytury, a zarazem uprzywilejowuje pracodawców, którzy wymigują się z etatowego zatrudnienia.  Jednolite oskładkowanie wszystkich rodzajów umów nie tylko poprawiłoby kondycję systemu emerytalnego, ale też sprzyjałoby zatrudnianiu na etat.

 

 

Należy też znieść limit trzydziestokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej którego składki nie są odprowadzane. Nie godzimy się, aby krezusi nie płacili składek od większości dochodów.

 

Oskładkowanie umów.pdf

 

Czytaj więcej

Wzrost wynagrodzeń, waloryzacja emerytur i rent w 2017. Wspólna propozycja reprezentatywnych central związkowych

19 maja 2016

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Stanowisko jest wynikiem prac strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego opartych o prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przedstawionych Radzie przez rząd na początku maja br., zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Reprezentatywne związki zawodowe proponują, by w 2017 r. wzrost:

  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7 proc.;
  • wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9 proc.;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 6,5 proc.

OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ proponują, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.  Dodatkowo strona związkowa Rady Dialogu Społecznego wnioskuje, by zagwarantować w sposób systemowy waloryzację najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, by zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.

 

 

Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zastrzegła sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017r.

 

Treść listu (PDF)

Czytaj więcej

Komunikat z Posiedzenia Prezydium w dniu 13.05.2016r.w Dusznikach Zdrój

18 maja 2016

W dniu 13.05.2016 roku w Sanatorium „Chemik” w Dusznikach Zdroju odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji.

Na posiedzeniu zostały omówione najważniejsze sprawy:

  1. Omówiono projekt Statutu Federacji po naniesieniu poprawek zaproponowanych na posiedzeniu Rady Federacji oraz projekty Regulaminu Organizacyjnego Federacji i Ordynacji Wyborczej Federacji.

  2. Uzgodniono projekt ustalenia zasad przyznawania miejsc na pobyty lecznicze w Sanatorium „Chemik” dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji.

  3. Ustalono termin i miejsce posiedzenia Rady Federacji w czerwcu oraz program tego posiedzenia.

  4. Omówiono także zakres tematyczny szkoleń, które zamierza przeprowadzić Federacja w drugiej połowie roku 2016.

  5. W sprawach różnych zostały poruszone sprawy bieżącej działalności Federacji.

Łączę pozdrowienia

Aleksandra Gac – Wiceprzewodnicząca FZZPChSziC w Polsce

Czytaj więcej

Manifestacja 1 maja Warszawa

5 maja 2016

1-go maja uczestnicząc w manifestacji w Warszawie, oddaliśmy hołd poległym robotnikom
w Chicago w roku 1886. Ta najwyższa ofiara, swoje życie, które złożyli robotnicy walczący min. o 8-mio godzinny dzień pracy nie poszła na marne. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć. Cześć Ich Pamięci!. Popierając osobiście jakże aktualne postulaty OPZZ maszerowaliśmy jako Federacja pod hasłami-Godna Praca, Godna Płaca, Godna Emerytura….

Czytaj więcej

Spotkanie w Magdeburgu w dniach 21-22.04.2016r

5 maja 2016

W dniach 21-22.04.2016 r. w Magdeburgu odbyło się spotkanie polsko-niemieckie na temat znaczenia ponadzakładowych/branżowych układów zbiorowych w Polsce i w Niemczech.

Ze strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu członkowie organizacji związkowych wchodzących w skład „Solidarności” z przewodniczącym Sekretariatu Chemicznego   Kol. Mirosławem Miarą oraz przedstawiciele z naszej Federacji w osobach: Wiceprzewodniczących Federacji: Koleżanki Aleksandry Gac i Bożeny Borys oraz Wiceprzewodniczącego MNSZZ Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Kolegi Piotra Nowakowskiego. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Pracodawców oraz przedstawiciel z Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele QFC oraz IG BCE, a także przedstawiciel Pracodawców. Głównym celem tego zebrania było wyjaśnienie jak ważne i jakie znaczenie mają dla pracowników w Niemczech branżowe układy zbiorowe pracy. Jak one funkcjonują i ich rola w niemieckich firmach. Przedstawiona została także sytuacja funkcjonowania układów zbiorowych pracy w Polsce. Wszyscy uczestnicy określili, że wymiana doświadczeń pomiędzy stroną polską i niemiecką była bardzo ciekawa i pozwoliła zrozumieć mechanizmy działania  prawa pracy w Niemczech dla strony polskiej.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ogromny zasób wiedzy z zakresu prawa pracy z obu stron: polskiej i niemieckiej. Na zakończenie uczestnicy potwierdzili, że takie spotkania są bardzo potrzebne i był to pierwszy etap tego typu spotkań.

Czytaj więcej

Nagroda dla Przewodniczącego OPZZ Jana Guza

21 kwietnia 2016

1

Jan Guz został wyróżniony Nagrodą Dziennika Gazety Prawnej – „Bona lex”.

Wyróżnienie przyznawane jest za działania na rzecz tworzenia dobrego prawa. Kapituła Konkursu w uzasadnieniu podkreśliła szczególną rolę Jana Guza w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Nagroda została wręczona  na uroczystej gali przez Jadwigę Sztabińską , przewodniczącą kapituły, zarazem redaktor naczelną Dziennika Gazety Prawnej.

nagroda2

Czytaj więcej

Komunikat

18 kwietnia 2016

W związku z chorobą pracownika biura Federacji Pani Ewy Krzepkowskiej,biuro Federacji jest nie czynne w sprawach pilnych proszę
dzwonić do p.o.Przewodniczącego Pani Aleksandry Gac nr.tel.602 222 494.

Czytaj więcej